“Alla i Sverige ska ha fullgod bredbandsuppkoppling, oavsett var man bor och verkar“

Trådlös Fiber – effektiviserar och snabbar på bredbandsutbyggnaden

DAGENS DIGITALA KLYFTA står mellan de som har tillgång till bra
bredbandskapacitet, som gör att de kan arbeta, studera, utnyttja
e-hälsa och vara sociala – och de som inte har dessa möjligheter.
Skillnaden ligger i var du bor och om det anses lönsamt att gräva
fiber dit.

För att minska de digitala klyftorna i landet behöver bredbandsutbyggnaden
effektiviseras. Med nya tekniska lösningar kan
ambitionen höjas från 90 till 100 procents bredbandstäckning,
utbyggnaden snabbas på och kostnader kapas.

Viktigt med kostnadseffektiva lösningar

BREDBANDSUTBYGGNADEN I SVERIGE är inne i en expansiv fas.
Problemet är att de olika tekniska lösningar som finns för att
effektivisera,
snabba på och reducera kostnaderna för bredbandsutbyggnaden
hittills inte har utnyttjats tillräckligt. Nedgrävd
fiber är ofta en bra och naturlig lösning. Men i de områden som
fortfarande
saknar bra bredband gör demografi, topografi och
avstånd att det ofta blir mer kostsamt och tidskrävande att gräva
ned fiber. Här är det samhällsekonomiskt gynnsamt att istället
investera i beprövade trådlösa fiberlösningar.

Många fördelar med Trådlös Fiber

TRÅDLÖS FIBER, DEN NYA GENERATIONENS MIKROVÅGSLÄNK, är
en beprövad teknik som bland annat används av militären, flygplatser,
hamnar, räddningstjänster och ett stort antal kommuner.
Tekniken har utvecklats kraftig de senaste åren och har i dag
samma kapacitet som markfiber, en mycket attraktiv kostnadsbild
och kort etableringstid.

FÖR SÄKER REDUNDANS OCH ROBUSTA NÄT

Trådlös Fiber fungerar perfekt som redundans/back-up till det
ordinarie fibernätet eftersom det är en oberoende anslutning som
inte kan grävas av. När den konventionella fibern går ner tar den
trådlösa fibern vid.

Nybromodellen

Nybro kommun har satsat på Trådlös Fiber och kan nu erbjuda sina
hushåll, företag, skolor och vårdgivare lika bra bredbandskapacitet
som i storstädernas prioriterade fiberområden. Nybromodellen
för bredbandsutbyggnad handlar om att digitalisera landsbygden
på ett kostnadseffektivt och driftsäkert sätt genom Trådlös
Fiber, samtidigt som nät för för VA-, El- och IT-system
integreras.

– Med hjälp av Trådlös Fiber har vi börjat lösa den utmaning
som de flesta kommuner står inför med bredbandsutbyggnaden
på landsbygden.
Det har gynnat skolor och andra delar av välfärden på landsbygden
i Nybro kommun, säger Christina Davidson, ordförande i Nybros
kommunstyrelse.

Detta är Svenska trådlös fiberleverantörer

Branschorganisationen Svenska trådlös fiberleverantörer (STFL) har visionen att alla i Sverige
ska ha fullgod bredbandsuppkoppling, oavsett var man bor och verkar. Vi informerar och
ökar kunskapen om samhällsnyttan samt de tekniska och ekonomiska fördelarna med
Trådlös Fiber. Vi hjälper kommuner, byalag, stadsnät och andra intressenter att effektivisera
och snabba på bredbandsutbyggnaden.

För mer information, kontakta ordförande Tony Petersson på tony.petersson@tradlosfiber.se
eller 070 – 521 47 67.